วันนี้จังหวัดที่มีผู้ติดเยอะที่สุด


เรียกได้ว่าในขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ cv-19 โดยเพจ Amarin News ได้อัพเดทผู้ติดวันนี้ ทำเอาหลายคนตกใจ กับจังหวัดที่มียอดตอดมากที่สุด โดยเพจดังกล่าวได้ระบุข้อความว่า รายงานจังหวัดที่พบผู้ติดใหม่สูงที่สุด 5 จังหวัดวันนี้จาก ศบค.

โพสต์ดังกล่าว

โดยรายชื่อจังหวัดต่อไปนี้นั่นก็คือ

1. ชลบุรี 108 ราย

2.ระยอง 53 ราย

3.นนทบุรี 17 ราย

4.กรุงเทพฯ 15 ราย

5.สมุทรสาคร 12 ราย

ขอบคุณ Amarin News

Powered by Blogger.